Autorizaţii deţinute de S.C. OMNI S.R.L

  1. Atestat (reînnoit) nr. 3 din 10.06.2010 – amenajamente silvice
  2. Certificat de atestare nr. 1410 din 29.10.2010 – în domeniile:
    • Proiectare – efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic;
    • Execuţie – efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic;