Nu a fost găsit nici un rezultat care să îndeplinească criteriile cerute!
Vă rog revedeţi datele introduse: specie, vârstă, înălţime;

Calculul claselor de producţie


Specia
Vârsta* ani
Înălţimea m
Consistenţa
Proporţie
 
CLASA DE PRODUCŢIE ESTE:

Volumul** este: 0 mc/ha
Creşterea** curentă este: 0 mc/an/haNotă:

Specia poate avea următoarele valori
ANN, AR, BR, CA, CE, CI, CR, FA, FR, GI, GO, GOL(gorun lăstari), JU, LA, ME, MJ, MO, PA, PAM, PI, PIN, PLA, PLT, PLX, PLY, SA, SAC, SAL(salcie lăstari), SC, SC, SCL (salcâm lăstari), ST, STL(stejar lăstari), TE.

*Vârsta trebuie să fie multiplu de 5, iar pentru PLX, PLY, SA, SAL multiplu de 2.

**Valori pentru un arboret conform Biometriei Arborilor şi Arboretelor (pentru ANN, AR, CI, CR, FR, JU, ME(parţial),MJ, PA, PAM, PLT, SAC - se vor folosi ecuaţii)

Consistenta poate lua valori de la 0.1 la 1.2

Proportia poate lua valori de la 1 la 10

Legenda codificărilor speciilor lemnoase

cod specie denumire specie cod specie denumire specie
ANN anin negru PA paltin de câmp
AR arţar PAM paltin de munte
BR brad PI pin silvestru
CA carpen PIN pin negru
CE cer PLA plop alb
CI cireş PLT plop tremurător
CR cărpiniţă PLX plop euramerican
FA fag PLY plop euramerican
FR frasin SA salcie
GI gârniţă SAL salcie din lăstari
GO gorun SAC salcie căprească
GOL gorun lăstari SC salcâm
JU jugastru SCL salcâm din lăstari/drajoni
LA larice ST stejar
ME mesteacăn STL stejar din lăstari
MJ mojdrean TE tei
MO molid - -